Portfolio > Sculptures

White Mass, detail
White Mass, detail
Nylon Fibers
5' x 20' x approximately 2' installation varies
2012