Portfolio > 2010

Whip
Mixed Media
24'' x 18'' x 72''
2010
$2000
Whip front view
Mixed Media
24'' x 18'' x 72''
2010
$2000
Whip detail
Mixed Media
24'' x 18'' x 72''
2010
$2000
Whip detail
Mixed Media
24'' x 18'' x 72''
2010
$2000
Fount
Mixed Media
216’’ x 108’’ x 38’’ varies
2010
$20000
Fount
2010
Fount Detail
Mixed Media
216’’ x 108’’ x 38’’
2010
$2000
Accretion
Mixed Media
120'' x 72'' x 20'', varies
2010
$2000
Accretion
Mixed Media
120'' x 72'' x 20''
2010
$2000
Accretion
Mixed Media
120'' x 72'' x 20''
2010
$2000